Sagsbehandling

Vi kan både stå for enkeltstående opgaver eller den fulde sagsbehandling – Det er helt op til jer, hvad I har brug for. Vi tilbyder mæglerservice til ejendomsmæglere i hele landet. Derudover er vi også behjælpelige med hjælp til tinglysning af dokumenter, mv., for private. 

Al sagsbehandling inden for ejendomshandel i Danmark

Mæglerservice til ejendomsmæglere i hele landet
01.

Før- og eftersalg

Ved førsalg, sørger for følgende opgaver:

 • Indhente dokumenter på sagen
 • Gennemgang og tastning af sagen
 • Indhentelse af restgældsoplysning, herunder samtykke samt registrering af panthæftelser
 • Forberedelse af købsaftalens individuelle vilkår, herunder relevante fraser. Er der særlige forhold drøftes disse med mægler forinden udfærdigelse af fraser.

Vi følger op på sagen igennem den fulde aftaleperiode og opdaterer løbende sagen.

Ved eftersalg, sørger vi for alle ekspeditioner i sagen efter køber og sælger har underskrevet købsaftalen.

 • Købsaftalen sendes til alle sagens parter og der gives adgang til dokumenter
 • Opfølgning på frister, herunder modtagelse af udbetaling af garanti
 • Godkendelse af skøde og evt. debitorskifte mv.
 • Kontrol af tegning af forsikringer
 • Informere mægler, når sagen er klar til overdragelse
 • Gennemgang og godkendelse af refusionsopgørelse, herunder betaling af refusionssaldo
 • Opfølgning på frigivelse og afslutning af sagen

Der er ikke 2 sager der er ens, så der kan forekomme afvigelser eller tilføjelser til de oplyste opgaver, som vi i samarbejde med mægler får løst også.

02.

Købsaftale

Særligt for ejendomsmæglere:

Vi forestår udfærdigelse af købsaftaler. Det kan både være som en forlængelse af før-salg eller som enkeltstående opgave. Har vi ikke forestået før-salg på sagen, gennemgår vi sagen for sikring af et godt produkt.

Købsaftalen sendes altid til godkendelse hos mægler for godkendelse forinden, indhentelse af parternes signering. Når købsaftalen er underskrevet af parterne, udsendes købsaftalen til alle handlens parter.

03.

Berigtigelse

Ved berigtigelse af en sag omfatter dette:

 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde samt evt. debitorskifte
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Frigivelse af deponerede midler
04.

Tinglysning

Vi forestår forskellige tinglysningsopgaver, herunder:

 • Skøder – Udarbejdelse og tinglysning
 • Debitorskifte – Udarbejdelse og tinglysning
 • Ejerpantebreve, herunder evt. forhøjelse – Udarbejdelse og tinglysning
 • Skifteretsattest – Tinglysning
 • Tinglysningsfuldmagter – Udarbejdelse og registrering ved Tinglysningsretten
 • Servitutter – Udarbejdelse af aflysninger, påtegninger mv.
05.

Projektsalg

Vi tilbyder både før- og eftersalg:

 • Oprettelse af sager på projektet
 • Løbende opfølgning på sagerne i aftaleperioden
 • Eftersalg varetages i samarbejde med mægler, bygherre og advokater

Vi deltager gerne i møder, dialog mv., med mægler, bygherre og advokater.
Ved projektsalg kan der aftales særlige pakker. Kontakt os gerne derom.

Har du spørgsmål?

Hos Mabro laver vi al sagsbehandling inden for ejendomshandel i Danmark. Har du spørgsmål eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os. Vi ser frem til din henvendelse.